Kütüphanemiz

Kütüphanemiz, üniversite bünyesindeki öğretim ve üniversite dışındaki araştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesine destek olmak ve nitelikli bilgi kaynaklarını sağlayarak kullanıcılarının hizmetine sunmak amacıyla 2013 yılında derslikler binasında yaklaşık 80 m2 lik bir salonda hizmet vermeye başlamıştır.
2014 yılında da kütüphane kullanım alanı iki ayrı mekânda toplam 170 m2 ‘ye çıkarılmıştır ve 2016 yılında da aynı kullanım alanlarında hizmet vermeye devam etmiştir. 2018 yılının son çeyreğinde üniversitemizde yeni açılan fakülteler binasında yer alan 651 m2 lik Türk-Alman Üniversitesi Kütüphanesi hizmete sunulmuştur.
Türk Alman Üniversitesi Kütüphanesi, koleksiyonunu Üniversitemizin öğretim ve araştırma alanlarında geliştirerek nitelikli bilgi kaynağı sayısını h
er geçen gün artırmayı hedeflemektedir. Koleksiyonumuz Library of Congress sınıflama sistemine göre düzenlenerek açık raf sistemiyle kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.
Koleksiyona eklenen her yeni bilgi kaynağının Kütüphane Otomasyonuna uluslararası standartlara uygun veri girişi yapılmakta ve kullanıcıların mekân ve zaman kısıtlaması olmadan koleksiyonda bulunan yayınların bibliyografik bilgilerine erişmeleri sağlanmaktadır.
Kütüphanemizin kaynaklarını; kitaplar, sözlükler, ansiklopediler, elektronik kitap ve elektronik veri tabanları oluşturmaktadır. Her yıl kütüphane için ayrılan bütçe olanakları çerçevesinde ve DAAD ile diğer bağış yapan kurum ve kişilerin katkılarıyla kaynak sayımız sürekli artmaktadır.
Hedeflerimize yönelik yapılan satın alma sayesinde yeni çıkan yayınlar kısa bir süre sonra kütüphanemize kazandırılmaktadır. Çağımızın bilgi kaynakları doğrultusunda elektronik kaynaklara daha fazla yer verilmektedir.
Çağdaş bilgi teknolojileri ile Üniversitemiz öğretim elemanı ve öğrencilerine yönelik her türlü kütüphanecilik hizmetlerini sunmayı amaç edinen kütüphanemiz, çalışma saatlerini de elverdiği ölçüde genişleterek kullanıcılarımızın hizmetine devam etmektedir.