Görev Tanımları ve Sorumlular

    

Görev Tanımları
Daire Başkanı Görev Tanımı
Şube Müdürü Görev Tanımı
Kütüphaneci Görev Tanımı
 
Sorumlular
İdari Birim Kalite Sorumlusu - Sebahat ÖZCAN
İdari Birim Kalite Sorumlusu - Mehmet TEKDEMİR
Bina Sorumlusu - Mehmet TEKDEMİR
Dspace Sorumlusu - Rümeysa Kaya KOŞAN
ILL Sorumlusu - Rümeysa KAYA KOŞAN
İntihal Araçları Sorumlusu - Rümeysa Kaya KOŞAN
Elektronik Kaynaklar Sorumlusu - Alper ÖZTÜRK
Taşınır Kayıt Yetkilisi - Onur KANTARCİ