Ödünç Yayın Hizmetleri

Genel bilgiler

Kütüphanemizde Ödünç Yayın Hİzmetleri "Türk - Alman Üniversitesi Kütüphane Hizmetleri Yönergesi" nin ilgili maddeleri çerçevesinde gerçekleşmektedir.

 

Kimler ödünç kitap alabilir ?

Ödünç yayın hizmetlerinden Türk Alman Üniversitesi çalışanları (misafir öğretim elemanları dahil) ve öğrencileri (misafir öğrenciler dahil) üye olarak yararlanabilirler.


Üyelik için gereken belgeler nelerdir ?

a) Öğrenciler için 1 fotoğraf, öğrenci kimliği veya öğrenci belgesi ile imzalı üyelik formu,
b) Üniversite çalışanları için 1 fotoğraf, personel kimliği veya üniversite  personeli olduğuna dair belge ile imzalıüyelik formu,

Kullanıcılar üyelik bilgilerindeki değişiklikleri kütüphane yönetimine yazılı olarak gecikmeksizin bildirir.

Kütüphane üyeliğinin süresi ne kadardır ?

(1) Üniversite çalışanı görevi devam ettiği sürece kütüphane üyeliğinden yararlanabilir.
(2)  Öğrenciler öğrencilik durumları devam ettiği sürece kütüphane üyeliğinden yararlanabilir.

Ödünç alınamayan yayınlar nelerdir ?

Aşağıdaki yayınlar ödünç alınamaz:

a)Süreli yayınlar,
b)Ayırtılmış ders kitapları,
c)Sözlük, ansiklopedi gibi danışma kaynakları,
d)Nadir ve özel değere sahip materyaller,
e)Tezler,
f) Kullanıcı hizmetine sunulmamış materyaller,
g)Kütüphane yönetimi tarafından ödünç verilemeyeceği belirlenen diğer materyaller.

Ödünç verme süresi ve materyal sayısı nelerdir ?

Materyalin çeşidine bağlı olarak kimlere hangi sürelerle  ödünç materyal verilebileceği ve bir kullanıcıya verilebilecek azami materyal sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Materyal

Kullanıcı

Ödünç Süresi/Gün

Uzatma Süresi/Gün

Ödünç Materyal Sayısı/Adet

Kitaplar

Öğrenci (Lisans)

30

30

10

Öğrenci (Lisans Üstü)

30

30

15

Akademik Personel

30

30

20

İdari Personel

15

15

10

Görsel-İşitsel Materyaller

Öğrenci (Lisans)

30

30

5

Öğrenci (Lisans Üstü)

30

30

5

Akademik Personel

30

30

5

İdari Personel

15

15

5

Kullanıcılar sahip olduğu statülere göre en fazla olan sürede ve sayıda kitap alabilir

Üyelerimizin, ödünç yayın işlemleri sırasında Öğrenci Kimlik kartı veya Personel Kimlik kartlarını göstermeleri işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır.