ORCID, Web of Science Researcher ID

Değerli Türk Alman Üniversitesi Mensupları,

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından akademisyenler ve akademik çalışması olan idari personellerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) ve Researcher ID numarası edinmesi istenilmektedir.

Araştırmacılarımızın yayınlarının bulunduğu platformlarda yazar adlarındaki benzerlikler, Türkçe harf karakterinden kaynaklanan sorunlar ya da evliliğe bağlı olarak soy isimlerinin değişmesi gibi nedenlerden dolayı bir araştırmacının yayınlarına toplu olarak ulaşılmasında problemler yaşanmaktadır.

ORCID ve Researcher ID sistemi, araştırmacıya tek bir dijital kimlik oluşturarak, araştırmacıya ait tüm çalışmaların tek bir hesap altında toplanmasını sağlamaktadır. Böylece araştırmacıya ait tüm yayınların toplu olarak görüntülenebilmesi ve yapılan analizlerde doğru verilerin kullanılması mümkün olmaktadır. Araştırmacıların yayınlarına ulaşılma problemi araştırmacının akademik performansını etkilemekle birlikte araştırmacının çalışmış olduğu üniversitenin de ulusal/uluslararası görünürlüğünü de etkilemektedir.

Bu nedenle Üniversitemiz Senatosunun 11.12.2019 tarih ve 2019/96 sayılı kararı ile Üniversitemizde görevli akademik personel ile bilimsel çalışmaları bulunan idari personelin ORCID, Web of Science Researcher ID ve Research Gate sitelerine üyelik kayıtlarının gerçekleştirilmesi, kayıt esnasında Üniversite ismi olarak Turkish-German University kullanılması kararlaştırılmıştır.

Dijital kimlik tanımlaması yapmak için ORCID ve Researcher ID ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. Kayıt süreçleri ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki butunları kullanabilir, sorularınızı Kütüphaneci Firdevs Merve TATLI'ya (merve.tatli@tau.edu.tr) sorabilirsiniz.


http://orcid.org/

https://www.researcherid.com/

Destek Dosyası