Araştırma yaparken kullanabileceğiniz veri tabanlarının listesi aşağıda alfabetik sırayla verilmiştir:

Academic Search Complete

 

Geniş bir akademik çalışma yelpazesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Academic Search™Complete (ASC) veri tabani, 9100'e yakını tam metin olmak üzere 13.700'e yakın dergiyi özetleriyle birlikte indekslemektedir. Tam metin dergilerden 7.900 kadarı aynı zamanda hakemlidir.Ayrıca, Bunlara ek olarak, ASC’de yer alan tam metin makaleler, 1887’ye kadar uzanmaktadır ve veri tabanı hergün güncellenmektedir. 1,400’den fazla dergi için taranabilir atıf bilgileri yer almaktadır. Academic Search™ Complete, dünya üzerindeki en kapsamlı multi – disipliner tam metin bilgi bankasıdır. Bu veri tabanının kapsamı; fizik, matematik, biyoloji, kimya, mühendisliğin her alanı, jeoloji, hukuk, psikoloji, veterinerlik, malzeme bilimi, müzik, din bilimleri ve aklınıza gelebilecek her alandır.

 

Applied Science & Business Periodicals Retrospective Retro Index  

1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.


 


beck-online

 

Alman Hukuku ile ilgili yasalara, yargı kararlarına, içtihatlara, şerhlere, hukuksal olaylara ve makalelere tam metin erişim sağlayan Almanca hukuk veritabanıdır. Ayrıca 500 adet tam metin kitap, 65 adet tam metin profesyonel hukuk dergisine erişim sağlar.

 

Business Source® Complete  

Kendi alanında dünyanın en kapsamlı tam metin veri tabanı olan Business Source® Complete hakemli ve seçkin içeriği sayesinde, iktisadi ve idari bilimler alanında üretilen bütün veri tabanlarını geride bırakmaktadır. Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır. Veri tabanı içerisindeki tam metin makaleler, 1886’lı yıllara kadar geriye gitmesinin yanısıra (JSTOR’un business koleksiyonunu büyük oranda içerir), 1,300’den fazla akademik dergide yayınlanan makalelenin taranabilir atıf bilgilerine de erişmek mümkündür (ISI sadece 234 derginin atıf bilgileri vermektedir). Business Source® Complete (BSC), kendi alanında lider tam metin hakemli dergilerin yanında, kitapları, vaka incelemelerini, şirket profillerini, SWOT analizlerini, bildirileri, ülke ekonomik raporlarını, endüstri raporlarını, pazar araştırma raporlarını ve ticari dergileri de içermektedir. BSC, 2,000’e yakını hakemli dergi olmak üzere, 60,000’den fazla başlığı tam metin olarak kullanıma sunmaktadır.

 


 


Directory of Open Access Journals (DOAJ)  
Cesitli muhendislik disiplerinden sosyal bilimlere, tıptan işletmeye, vb. birçok disipline yayılan konulari kapsayan genel konulu bir veritabanıdır.
DOAB Directory of Open Access Books  
Temel amacı açık erişimde olan kitapların keşfedilebilirliğini arttırmak olan "DOAB: Directory of Open Access Books"; 33 yayınevine ait akademik nitelikteki 1215 kitaba erişim imkanı sunmaktadır.

 


EBSCO eBook Academic Collection  

Dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veritabanı olan EBSCO eBook Academic Collection, tümüyle akademik 130.000 den fazla elektronik kitap içermektedir. Hukuktan, tıpa, psikolojiden mühendisliğe, tarım ve fen-edebiyata, işletmeden siyaset bilimine, eğitime, güzel sanatlara mimarlığa kadar tüm disiplinlerde yayımlanmış, 450'den fazla akademik yayıncının elektronik kitaplarına erişim mümkündür.

ERIC  
ERIC® (the Education Resource Information Center), eğitim literatürüne ve kaynaklarına erişim sağlamaktadır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar. 1966’dan günümüze kadar 1.4 milyondan fazla kayıt içeren ERIC® 337,000 tam metin döküman sunmaktadır.
 

Emerald Insight

 
Emerald Premier işletme, yönetim, strateji, ekonomi, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, finans, maliye, bilgi yönetimi, operasyonlar, lojistik, kalite, çevre yönetimi, kamu yönetimi, sağlık yönetimi, eğitim, turizm ve konaklama, mühendislik konularında 306 adet tam metin dergi içermektedir.

 


Green File  
GreenFILE insanın doğa üzerindeki etkisini bütün yönleriyle kapsayan, iyi araştırılmış bilgileri sunar. Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm. 9,100’den fazla kayıt için açık erişim tam metin içeren bu veri tabanında, 612,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.

 


Hiperkitap

 

Hiperkitap; Hiperlink tarafından geliştirilmiş, bilim insanlarının, öğrencilerin ve meraklıların akademik bilgiye hızlı ve kolay erişebildikleri Türkiye’nin ilk Türkçe online e-kitap veritabanıdır. Hiperkitap’ta; tarihten edebiyata, matematikten felsefeye, sanattan mühendisliğe birçok konu başlığı altında 300 yayınevinin 12.000’den fazla e-kitabı bulunmaktadır.  Hiperkitap; atlaslar, sözlükler, ansiklopediler gibi danışma kaynaklarını da içermektedir. Önde gelen üniversitelerin akademik yayınları da Hiperkitap’ta yer almaktadır.

Kullanıcılar; Hiperkitap’ta bulunan 12.000’den fazla e-kitabı online olarak görüntülemenin yanı sıra bilgisayarlara, android ve IOS destekli cihazlara ödünç alabilmektedirler. Böylece internet erişimine ihtiyaç duymadan e-kitaplardan yararlanabilmektedirler.  “My library” özelliğiyle Hiperkitap’ta kendi kütüphanelerini oluşturarak e-kitap sayfalarında notlar alabilmekte, 60 sayfaya kadar çıktı alıp paylaşabilmekte, farklı formatlarda atıf verebilmektedirler. 


 


IEEE  

IEEE Xplore veritabanı, elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsamaktadır.IEEE Xplore® ile; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institute for Electrical Engineers (IEE) tarafından 1988’den günümüze yayınlanmış bütün süreli yayınlarına (journal, transaction, magazine, letter), IEEE ve IEE tarafından 1988’den günümüze kadar gerçekleştirilmiş bütün konferanslarına ait bildirilere, bütün güncel IEEE Standartlarına, 1950-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makalelere, tam metin olarak erişilmektedir.

 

Institute of Physics  

Institute of Physics'in Fizik, BiomedikalMühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Elektrik, Makina ve BilgisayarMühendisliği alanlarındaki dergilere tam metin erişim olanağı sağlayan Elektronik Dergi Hizmeti, 100.000 den fazla makale ve 30'dan çok konu başlığı ile hizmet vermektedir.

 

ISI Web of Knowledge  

1980 yılından günümüze, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ile Sanat ve Beşeri Bilimler alanında yayın yapan bilimsel dergilerde yayınlanan makaleleri ve bu makalelerin atıflarını indexler. Üç veritabanından oluşur : Science Citation Index Expanded, (SCI-Expanded)Social Science Citation Index, (SSCI)Arts & Humanities Citation Index (AHCI).


 


İdeal Online  
190 dan fazla dergi ve 10.000'in üzerinde makale içeren bu veritabanı tarih, siyasal bilimler,edebiyat,sosyoloji,eğitim, ekonomi,finans, sağlık bilimleri, kültür sanat, müzik gibi alanlarda yayınlanan Türkçe hakemli ve popüler dergilerden oluşmaktadır.

İİF Dergisi (İktisat İşletme Finans Dergisi)

 
İktisat İşletme Finans Dergisi'nin 1987 yılından itibaren yayınlanan ciltlerindeki sayılara erişebilme imkanı sunmaktadır.

 


JSTOR

 

JSTOR, 75 disiplinde 10 milyondan fazla akademik dergi makalesine tam metin erişim sağlayan multidisipliner bir veri tabanıdır. Veri tabanı kapsamında Arts & Sciences I- Arts & Sciences XV, Life Sciences, Business IV, Ecology & Botany II, Ireland Collection, Jewish Studies Collection, Hebrew Journals Collection ve Sustainability Collection paketlerine erişim sağlanmaktadır.

Jurix  

Jurix veritabanı Türkiye'de yayınlanmış 23 adet hukuk dergisinde yer alan 6.000'den fazla makaleye erişim sağlamaktadır.

 

Kazancı Bilgi Bankası

 

Bilgi bankası'nın tamamında araştırma yapmak için yukarıdaki bağlantıyı, konusal araştırma yapmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

İçtihat Bilgi Bankası 

İçtihat Bilgi Bankası programında  31.10.2013 tarihi (son güncelleme) itibari ile 193.322 adet yüksek mahkeme kararı bulunmaktadır. Bu kararların özelliği emsal teşkil eden kararlar olmasıdır. Ek olarak son güncelleme ile programa eklenen yüksek mahkeme karar sayısı 1.042 adettir. Her ay asgari 1.000 adet karar programa eklenmektedir. Programa eklenen kararları güncelleme endeksini kullanarak teker teker incelemeniz mümkündür. 

Mevzuat Bilgi Bankası

Mevzuat Bilgi Bankası programının konusunu teşkil eden mevzuatlar bakanlıklar, kurumlar, Resmi Gazete, Tebliğler Dergisi v.b. kurum ve yayınlar günü gününe takip edilerek sürekli güncel tutulmaktadır. İnternet’te günlük olarak yeni mevzuatlar eklenmekte, yürürlükteki mevzuatlarda olan değişiklikler eksiksiz işlenmekte ve yürürlükten kalkan mevzuatlar güncel mevzuattan ayrılmaktadır. 

Hukuk Eserleri Bilgi Bankası

Çeşitli Konularda, Türkiye’nin önde gelen hukukçuları tarafından yazılmış Kitaplar, Doktora Tezleri, Yüksek Lisans Tezleri, Makaleler, Tercüme Eserler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, Yüksek Yargı Kararları İncelemeleri. Tüm bu içeriğe ulaşmanız için, ARAMA MOTORU yanında, YAZARLARIN AD/SOYAD ve ÖZGEÇMİŞLERİ, KONU, İLGİLİ KANUN VE MADDESİ, ALFABETİK v.b. gibi ENDEKSLER konulmuştur. Herhangi bir eseri incelerken, içinde geçen Kanun maddelerine ve programda bulunan Yüksek Yargı Kararlarına linklerle bağlantılar sağlanmıştır

 

Knovel  

Knovel; mühendislerin ve mühendislik öğrencilerinin akademik güvenilirliği olan bilimsel bilgilere analitik arama motorları sayesinde ulaşabildiği bir elektronik kitap platformudur.

Knovel, mühendislik konularında yayın yapan dünyanın en saygın yayınevlerinden ve AASHTO, AIAA, AIChE, AMACOM, ASCE, ASHRAE, ASME, SAE gibi meslek örgütlerinden 35 konuda sağladığı zengin mühendislik içeriğiyle araştırmacıların en büyük yardımcısıdır.


 


Lexpera  

Lexpera yeni nesil hukuk bilgi sistemi güncel mevzuat, içtihat, literatür, sözleşme ve dilekçe örnekleri ile hukuki yorum ve analize yardımcı hukuk veritabanıdır.

Legal Online Kitaplık  

Legal Yayıncılık yayınladığı akademik ve uygulamaya yönelik onu aşkın hakemli hukuk dergisi ve Legalbank isimli elektronik hukuk bilgi bankası ile Türkiye'nin hukuk alanındaki bir  basın-yayın organıdır.

 

 

LexisNexis

 

LexisNexis Academic; hukuk alanında, ABD yasal içerik ve birincil kaynaklara uluslararası yasal erişim sağlamakla birlikte, 17,000’den fazla kaynağa, hukuk, ekonomik ve haberlere ait güncel bilgilere, süreli yayınlar, gazeteler, ticari dergiler, şirket profilleri, raporları ve pazar araştırması, hükümet belgeleri ve uluslararası hukuk alanında entegre tam metin online hizmetleri sağlamaktadır.

Piyasa araştırma raporları, şirket bilgisi, finansal bilgi, şirket yapıları ve biyografik bilgileri içeren geniş kapsamlı arşiv sadece sadece bir tık ötenizde bulunmaktadır. LexisNexis Academic;  Business Monitor International, PRS Country Risk, PRS Political Risk gibi veritabanlarını kapsamakta olup uluslararası kaynaklardan elde edilen ülkelerin ekonomik ve siyasi raporlarını kullanıcılarına sunmaktadır.

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)  

Library, Information Science & Technology Abstracts™ with Full Text (LISTA with Full Text), 560’dan fazla temel dergi, 50’ye yakın öncelikle dergi ve yaklaşık 125 seçkin derginin yanı sıra kitapları, araştırma raporurlarını ve tutanakları indeksler. Ek olarak, Handbook of Electronic & Digital Acquisitions, Library/Vendor Relationships, Journals of the Century ve daha fazlasını içeren 330’dan fazla tam metin dergi ve 30’a yakın tam metin monograf LISTA with Full Text’in içeriğinde yer alır. 1960’ların ortasına kadar uzanan içerikte yer alan konulardan en önemlileri; kütüphanecilik, sınıflandırma, kataloglama, bilgi ve belge yönetimidir. Library, Information Science & Technology Abstracts™ with Full Text’in konu terimleri sözlüğü 6,800 terimden oluşmaktadır. Ayrıca, bu veri tabanında yazar profilleri de yer almaktadır. Kullanıcılar makalelerinde en çok geçen konu terimleri ve bahsinin geçtiği yayınlar gibi bilgileri içeren 5,000 yazar profiline bu veri tabanı aracılığıyla ulaşılabilir.


 


Mendeley Institutional Edition 
(Reference Manager Software)

 

Mendeley Institutional Edition (Mendeley Kurumsal Sürüm) bir referans yazılımı ve akademik sosyal ağdır. Mendeley ilearaştırma yapabilir, çalışmalarınızı sergileyebilir ve dünya genelinde beş milyondan fazla Mendeley kullanıcısı ile kendi alanınızda bağlantı ve işbirliği yapabilirsiniz.

Mendeley Kurumsal Sürüm için öncelikle;

1-    https://www.mendeley.com/ adresinden ‘’create a free account’’ ile bir hesap oluşturulması gerekmektedir. Herhangi uzantılı e-mail ile hesap oluşturabilir fakat Türk-Alman Üniversitesi Kurumsal Sürüm (MIE) için tau.edu.tr uzantılı kurumsal e-mail adresi gerekmektedir.

2-    Masaüstü için https://www.mendeley.com/ alanında işletim sistemine uygun; Mac, Windows, Linux, Android indirilir. Masaüstü uygulaması Web uygulaması ile senkronize çalışmaktadır.

5 GB kişisel kütüphane alanı, 20 GB kütüphane paylaşım alanı, 25 kişilik ve sınırsız grup oluşturma gibi imkanlar sunanMendeley Kurumsal Sürüm için (https://goo.gl/RDCfWJ) Türk-Alman Üniversitesi/Türkisch-Deutsch Universität grubuna üye olmanız gerekmektedir.

Kullanıcı Kılavuzu

   

Nature Journals All and Academic Journals All

 

Nature Journals All dergi koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında isminde "Nature" ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır. Nature Protocols ve Nature Methods yayınları da bu grupta yer almaktadır.

 

 

 

Palgrave Macmillian Journals  

İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır.

 

ProQuest Dissertation & Thesis  

Sahip olduğu 4 milyondan fazla tez ile, ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır. Her geçen gün artan küresel üniversite ortakları ağı vasıtasıyla, yılda 120.000'den fazla yeni tez platforma eklenmektedir. Amerikan Kongre Kütüphanesi resmi tez deposu olan ProQuest Dissertations and Theses Global, başka herhangi bir biçimde yayınlanmamış önemli birincil araştırmalara erişim sunar.


 


ScienceDirect  

Ağırlıklı olarak fen bilimleri alanındaki 1.960 dergiye 1995 yılından günümüze kadar tam metin erişim imkanı verirken, önceki yıllara da bibliyografik erişim sağlar. Elsevier ScienceDriect 2003 yılında Academic Press/Ideal ile birleşmiştir. Academic Press/Ideal tarafından yayınlanan dergilere de bu veritabanı altından erişilmektedir.

 

Scopus  

Scopus araştırma literatürünün ve nitelikli web kaynaklarının en geniş özet (abstract) ve atıf database`dir. Bilim insanlarının ihtiyaç duyduğu bilgiyi bulmak için tasarlanmıştır. Hızlı, kolay ve anlaşılır olan Scopus literatür araştırma prosesine üstün bir destek sağlar. Hergün güncelleştirilen Scopusun sundukları: • 15,000 başlık 4,000 farklı yayıncıdan - 12,850 akademik dergiden fazlası, bu sayıya 535 genel erişime açık (Open Access) dergi de dahildir - 750 konferans bildirisi - 600 ticari yayın • 27 milyon abstrakt • 245 milyon tüm abstraktlara eklenmiş referanslar • 250 milyon bilimsel web sayfasından çıkan sonuçlar • 13 milyon patent, ki bu patentler 4 en önemli patent bürosundan çıkmıştır • Tam metin makalelerine ve diğer kütüphane kaynaklarına problemsiz erişim sağlayan linkler • Konuyla en çok ilgisi olan bulgulara (hit`lere) bir bakışta görünüm sağlayacak yaratıcı araçlar. • Sorgularınızla uyum içindeki yeni makaleler konusunda veya en çok faydalandığınız yazara ait sizin güncel kalmanızı sağlayacak uyarılar (alerts) • 80 den fazla ve sayısı giderek artarak taranan türkçe akademik dergi • Yazar Ayırımcısı (Author Profiling) ile aynı yazara ait ismin değişik yazılımları durumunda bugün mevcut veritabanları içerisinde sunulan en etraflı ve kesin çözüm • Atıf İzleyicisi (Citation Tracker) ile yazar ve makale analizleri sayesinde kim ne yapıyor, en iyi çalışma nerede yayınlanmış, okunacak en iyi paper`lar kimin, hangi konular popülerlik ve ilgi kazanıyor gibi konularda literatür araştırmasını güçlendirme

Springer Link

 

Springer Link veritabanı, Springer Yayınevi'ne ait 2000 den fazla süreli yayına 1997 yılından itibaren tam metin erişim olanağı sağlamaktadır. İçerdiği başlıca alanlar; Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Mühendislik, Fizik ve Astronomi, Kimya ve Materyal Bilimleri, Yer ve Çevre Bilimleri, Biyotıp ve Yaşam Bilimleri, Tıp, İşletme ve Ekonomi, İnsanlık, Sosyal Bilimler ve Hukuk, Davranış Bilimleridir.

 

SwissLex

 

İsviçre mevzuatının yanı sıra federal ve kantonal mahkeme kararları ve Avrupa hukukuna ait anlaşme ve yönetmelikleri de içeren 570.000’den fazla belgeye tam metin erişim sağlar. Almanca ve Fransızca dillerinde çift arayüzü olan bu veri tabanı yaklaşık 40 tam metin hukuk dergisi ile 300 hukuk kitabı ve 200 tez de içerir. 


 


Taylor & Francis  
T&F çevre bilimlerinden güzel sanatlara, bilgisayar bilimlerinden mühendisliğe kadar birçok bilimsel konu alanında ayrıntılı içeriğe sahiptir. Tarım, sağlık bilimleri, davranış bilimleri, tıp, psikoloji, fen, sosyal bilimler alanında 983 Taylor & Francis dergisine tam metin erişimi sağlar.
Turcademy  
Turcademy; Anı Yayıncılık, Gazi Kitabevi, Palme Yayıncılık, Pegem Akademi ve Seçkin Yayıncılık yayınevleri tarafından hukuk, tarih, felsefe, psikoloji, siyaset bilimi, dil ve edebiyat, eğitim, işletme, ekonomi, bilim, mühendislik, mimarlık, sağlık bilimleri ve ilgili konularda yayınlanmış kitaplara elektronik olarak erişim sağlamaktadır.
TÜBİTAK-ULAKBİM Ulusal Veritabanları  

Türkiye Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM) tarafından üretilen ULAKBIM Türkçe Ulusal Veri Tabanları, özel kapsama sahip çok disipline yönelik bir kaynaktır. Türk Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı; Mühendisliğin yanı sıra Temel ve Uygulamalı bilimlere yönelik geniş bir içerik sağlar. Türk Yaşam Bilimleri Veri Tabanı; Ziraat, Biyoloji ve Veterinerlik Bilimi alanlarına odaklanır. Türk Tıp Veri Tabanı; Tıp, Dişçilik, Farmasötik ve Hasta Bakıcılık alanları dahil Sağlık Bilimleri üzerine araştırmaları içerir. Türk Sosyal Bilimler Veri Tabanı; Antropoloji, Ekonomi ve Tarih'ten Uluslararası Gelişme, Dil Bilimi ve Siyaset Bilimi'ne, insan topluluğu ile ilgili tüm önemli alanları inceler. İki dilde (İngilizce ve Türkçe) hazırlanmış olan özetler ve açıklamalar dört veritabanının da Türkiye'den ve dünyanın her yerinden araştırmacılar tarafından kullanılabilmesini sağlar.

 

TÜBA-Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü                                                                                                                                                                                                               
TÜBA -Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü projesi kapsamında ; Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü, Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü,  Mühendislik Terimleri Sözlüğü, Tıp Terimleri Sözlüğü'nü içeren proje kapsamında  Sosyal Bilimler Terimleri sözlüklerine tüm kullanıcılarımız ulaşabilir.
 

Teacher Reference Center

 

Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, en popüler 280 öğretmen & yönetici dergisinin ve magazininin indeks / özet bilgilerini içerir. 

   
Wiley Online Library  

Wiley Online Library 1997'den günümüze kimyadan arkeolojiye kadar çeşitli konu alanlarında 1.485 dergi ve yaklaşık yaklaşık 125 açık erişim dergiye tam metin erişim imkanı sağlayan bir veritabanıdır.