Açık Erişim Elektronik Kaynaklar

BASE, özellikle akademik web kaynakları için dünyanın en hacimli arama motorlarından biridir. Bielefeld Üniversitesi Açık Erişim Sistemi olan BASE, 7.000'den fazla kaynaktan 150 milyondan fazla belge sunmaktadır . Dizine eklenen belgelerin yaklaşık% 60'ının tam metinlerine ücretsiz olarak erişebilirsiniz (Açık Erişim). BASE, Bielefeld Üniversitesi Kütüphanesi tarafından işletilmektedir.

Link

DOAB "Directory of Open Access Books"; 300 den fazla yayınevinini akademik nitelikteki 25.000 den fazla kitabına erişim imkanı sunmaktadır.

Link

DOAJ "Directory of Open Access Journals"; 130 dan fazla ülkeden 14.000 den fazla akademik dergide yayınlanan çeşitli mühendislik disiplinlerinden sosyal bilimlere, tıptan işletmeye, vb. birçok disipline yayılan konuları kapsayan genel konulu bir veri tabanıdır.

Link

ECONBIZ , ZBW – Leibniz Information Centre for Economicstarafından verilen bir hizmetdir. Veritabanı içerisinden Almanya'da ve diğer ülkelerdeki veritabanları içerisinde yer alan açık erişim bilgilere, ekonomi literatürü ve istatistiki bilgilere, bilimsel konferanslar ve yaz okulları ile ilgili bilgilere ve rehberlere erişebilirsiniz.

Link

Türkiye Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM) tarafından üretilen ULAKBIM Türkçe Ulusal Veri Tabanları, özel kapsama sahip çok disipline yönelik bir kaynaktır. Türk Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı; Mühendisliğin yanı sıra Temel ve Uygulamalı bilimlere yönelik geniş bir içerik sağlar. Türk Yaşam Bilimleri Veri Tabanı; Ziraat, Biyoloji ve Veterinerlik Bilimi alanlarına odaklanır. Türk Tıp Veri Tabanı; Tıp, Dişçilik, Farmasötik ve Hasta Bakıcılık alanları dahil Sağlık Bilimleri üzerine araştırmaları içerir. Türk Sosyal Bilimler Veri Tabanı; Antropoloji, Ekonomi ve Tarih'ten Uluslararası Gelişme, Dil Bilimi ve Siyaset Bilimi'ne, insan topluluğu ile ilgili tüm önemli alanları inceler. İki dilde (İngilizce ve Türkçe) hazırlanmış olan özetler ve açıklamalar dört veritabanının da Türkiye'den ve dünyanın her yerinden araştırmacılar tarafından kullanılabilmesini sağlar.

Link

TÜBA-Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü projesi kapsamında; Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü, Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü, Mühendislik Terimleri Sözlüğü, Tıp Terimleri Sözlüğü'nü içeren proje kapsamında Sosyal Bilimler Terimleri sözlüklerine tüm kullanıcılarımız ulaşabilir.

Link