Kütüphaneler Arası Ödünç Yayın Hizmetleri (ILL)

ÜNİVERSİTEMİZ MENSUPLARI İÇİN DİĞER KÜTÜPHANELERDEN ÖDÜNÇ YAYIN İSTEME KURALLARI

 

Kütüphaneler arası ödünç yayın hizmeti (Inter Library Loan), Türk - Alman Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunmayan yayınların Türkiye'deki diğer üniversite ve araştırma kurumu kütüphanelerinden ödünç alınabilmesi amacıyla yalnızca üniversitemiz akademik ve idari personeli için uygulanmaktadır. 

Hizmetten yararlanmak isteyen mensuplarımızın ''Kütüphane Hesabım'' sekmesinden üyelik bilgileri ile oturum açmaları ve üyelik işlemleri kısmında yer alan KAÖ İstek Formunu doldurmaları gerekmektedir. Hizmet kapsamında oluşacak tüm postalama giderleri kullanıcıya ait olacağından kütüphanemiz ilgili birim personeli sizinle iletişime geçecektir.

ILL kapsamında bir defada en fazla 3 kitap talep edilebilmektedir.

Her kütüphane kendi ILL kuralları çerçevesinde diğer kütüphanelere ödünç alabilme kotası belirlemektedir. Bu nedenle tüm okuyucuların bu hizmetten yararlanabilmesi için her bir okuyucuya konulan 3 kitap sınırının aşılmamasına dikkat edilmelidir. Talebin fazla olduğu durumlarda gelen formlardan ilk 3'ü dikkate alınacak, diğerleri için işlem yapılmayacaktır.  

Ödünç istenen kitabın geliş süresi kitabı gönderen kütüphaneye ve postada geçen zamana göre değişmektedir.  

Kitabı talep eden kullanıcı, telif haklarını ihlal etmeden kitabı kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır. 

İstenen materyal türlerinin (görsel-işitsel malzemeler, tezler, referans kaynakları, özel koleksiyonlar ve dergiler) kütüphanelerarası dolaşıma açık olup olmadığı, materyali sağlayan kütüphanenin ILL ödünç verme koşullarına göre değişmektedir.  

Kitabın zamanında iade edilmemesi veya kaybedilmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir. 

ILL yoluyla ödünç yayın sağlayan kütüphanelerarası ödünç verilen kitaplara ihtiyaç duyması durumunda, kütüphane yayınları geri çağırma hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda kullanıcının, yayını Bilgi Merkezimize iade etmesi gerekmektedir.  

 

DİĞER KÜTÜPHANE ve BİLGİ MERKEZLERİ İÇİN KÜTÜPHANELERARASI MATERYAL SAĞLAMA KURALLARI 

 

Bu hizmetten Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi’ne kayıtlı kütüphane ve bilgi merkezleri KITS üzerinden istekte bulunmak kaydıyla yararlanabilirler. Kullanıcılar bireysel olarak kütüphanemize başvurup bu hizmetten yararlanamazlar.

Ödünç yayın isteğinde bulunan kütüphaneler;

İstekte bulunulmadan önce kitabın koleksiyonumuzda olup olmadığı kütüphane kataloğundan kontrol etmelidir.http://katalog.tau.edu.tr  

Bir kütüphane, aynı anda en fazla 5 yayın ödünç alabilir. Ödünç verme süresi (postada geçecek süre dahil) 30 gündür. Ödünç alınan yayın için uzatma yapılamaz.

İsteklerin doğru ve zamanında sağlanabilmesi için, istek bilgilerinin eksiksiz biçimde bildirilmesi gerekmektedir. Eksik veya yanlış bilgilerle yapılan istekler, talebi gönderen kütüphaneye bildirilir ve iptal edilir.

Ödünç kitap almak isteyen kütüphanenin hesabında iadesi gecikmiş kitap bulunduğunda, söz konusu kütüphaneden gelecek yeni istekler işleme konulmaz.

Yayının kaybolması veya zarar görmesinden (postada kaybolması veya zarar görmesi dahil ), istekte bulunan kütüphane ve yetkili kütüphaneci sorumludur.

Yayın isteğinde bulunan kütüphane, telif hakları doğrultusunda yayını kullanmayı ve ödünç aldığı yayının süresi dolduğunda iade etmeyi kabul etmiş sayılır.

Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin yayını geri çağırma hakkına sahiptir. İlgili kütüphaneye yapılan geri çağırma duyurusunu takip eden 48 saat içinde ödünç alınan kitaplar kütüphaneye iade edilmelidir.

İstekte bulunan kütüphane, kargo ile gönderilen ve iade alınan kitapların kargo ücretini ödemekle yükümlüdür.